Som professionals

La qualitat tècnica i humana del equip de treball determina l'èxit d'un centre assistencial. Per aquest motiu, posem especial atenció no solament en seleccionar a professionales amb experiència sino també en actualitzar els seus coneixements i aplicar mesures de conciliació de la seva vida laboral i familiar. Y todo això perquè a Residència Santa Teresa creiem que la millor garantía per a la satisfacció dels seus clients està en la motivació dels seus professionals.

Els equips que treballen en cadascuna de les residències Santa Teresa estan formats per persones expertes de nombrosos àmbits perquè l'atenció prestada a residents i familiars sigui el més completa possible :

  • Medicinaquienessomos-470x330
  • Enfermería
  • Atenció directa
  • Psicologia
  • Fisioterapia
  • Terèàpia ocupacional
  • Treball social
  • Animació socio-cultural...

residencia santa Teresa - residencia sta teresa - residencia avis vilanova - residencia avis sant pere - residencia avis - residencia ancianos vilanova - residencia ancianos sant pere - centre tercera edat vilanova - centre tercera edat sant pere - centre avis vilanova - centre avis sant pere - residencia avis garraf - residencia garraf - Residencia Geriàtrica - residencia santa Teresa - Residencia Geriàtrica - residencia geriátrica